Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

C-materiály - 8. ročník


Materiály odkazované v učebnicích ikonou počítače s písmenem C, např. elektronická verze grafu, nákresu, apod.StranaPopisOdkaz
21Pythagorova větaSoubor programu Geogebra
31Pythagorejská číslaDocument Excel
47Úloha 22Document Excel
78Úloha 34Document Excel
78Úloha 34Dokument Word
90Příklad 3Document Excel
91Příklad 4Document Excel
105Úloha 9BDocument Excel
123Příklad 4Soubor programu Geogebra
131Thaletova větaSoubor programu Geogebra
132Příklad 2Soubor programu Cabri
141Příklad 3Soubor programu Geogebra
144Úloha 19Soubor programu Cabri
146Příklad 2Soubor programu Cabri
153Příklad 2Soubor programu Geogebra
157Příklad 2Soubor programu Geogebra
160Příklad 3Soubor programu Geogebra
163Příklad 1Soubor programu Geogebra
174Příklad 18Document Excel
175Příklad 20Soubor programu Geogebra
175Příklad 20 - elipsaSoubor programu Cabri
175Příklad 20 - elipsaSoubor programu Geogebra
177Mapy střechSoubor programu Cabri
178Perspektiva - 1 úběžníkSoubor programu Cabri
180Perspektiva - 2 úběžníkySoubor programu Cabri
180Perspektiva - důmSoubor programu Cabri
183Stíny - brankaSoubor programu Cabri
183Stíny - stůlSoubor programu Cabri
183Stíny - značkaSoubor programu Cabri
© 2013 AOS Publishing