Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

C-materiály - 6. ročník


Materiály odkazované v učebnicích ikonou počítače s písmenem C, např. elektronická verze grafu, nákresu, apod.StranaPopisOdkaz
58Příklad 2Document Excel
74Příklad 8Document Excel
88Velikost úhluSoubor programu Geogebra
98Dělení úhluSoubor programu Geogebra
98Násobení úhlůSoubor programu Geogebra
99Dělení úhluSoubor programu Geogebra
104Úhly v trojúhelníkuSoubor programu Geogebra
114Osová souměrnostSoubor programu Geogebra
116KulečníkSoubor programu Geogebra
122Rovinová souměrnostSoubor programu Cabri 3D
122Rovinová souměrnost - jehlanSoubor programu Cabri 3D
127Konstrukce trojúhelníku(s,s,s)Soubor programu Geogebra
132Výšky ostroúhlého trojúhelníkuSoubor programu Geogebra
132Výšky tupoúhlého trojúhelníkuSoubor programu Geogebra
133Konstrukce trojúhelníku(s,s,v)Soubor programu Geogebra
134Konstrukce těžnicSoubor programu Geogebra
137Konstrukce kružnice trojúhelníku vepsanéSoubor programu Geogebra
138Kružnice procházející dvěma bodySoubor programu Geogebra
139Konstrukce kružnice trojúhelníku opsanéSoubor programu Geogebra
140Trojúhelníková nerovnostSoubor programu Geogebra
144HranolySoubor programu Cabri 3D
156SítěSoubor programu Cabri 3D
177Příklad 4Document Excel
179Příklad 12Soubor programu Geogebra
© 2013 AOS Publishing