Matematika - Cihlář Zelenka - učebnice pro ZŠ

C-materiály - 7. ročník


Materiály odkazované v učebnicích ikonou počítače s písmenem C, např. elektronická verze grafu, nákresu, apod.StranaPopisOdkaz
15Roviny souměrnosti kvádruSoubor programu Cabri 3D
15Síť pravidelného osmistěnuSoubor programu Cabri 3D
15Síť pravidelného pětibokého hranoluSoubor programu Cabri 3D
15Síť šestibokého hranoluSoubor programu Cabri 3D
15Síť trojbokého hranoluSoubor programu Cabri 3D
16Roviny souměrnosti krychleSoubor programu Cabri 3D
16Roviny souměrnosti pravidelného čtyřbokého jehlanuSoubor programu Cabri 3D
45Úloha 1Document Excel
75Příklad 6Document Excel
76Příklad 1Soubor programu Geogebra
76Příklad 2Soubor programu Geogebra
84Příklad 6Document Excel
88Příklad 4Document Excel
88Úloha 13Document Excel
92Úloha 1Soubor programu Geogebra
97Příklad 2Soubor programu Geogebra
116Příklad 3Soubor programu Geogebra
119Úloha 17Soubor programu Geogebra
135Úloha 6Soubor programu Geogebra
137Úloha 13cDocument Excel
141Úloha 8Document Excel
144Úloha 12Document Excel
152Příklad 3Soubor programu Geogebra
154VýkladSoubor programu Geogebra
155VýkladSoubor programu Geogebra
160Příklad 1Soubor programu Geogebra
165Síť šestibokého hranoluSoubor programu Cabri 3D
165Síť trojbokého hranoluSoubor programu Cabri 3D
181Síť krychleSoubor programu Cabri 3D
181Síť pravidelného čtyřstěnuSoubor programu Cabri 3D
181Síť pravidelného dvacetistěnuSoubor programu Cabri 3D
181Síť pravidelného dvanáctistěnuSoubor programu Cabri 3D
181Síť pravidelného osmistěnuSoubor programu Cabri 3D
© 2013 AOS Publishing